Vad gör en redovisningskonsult

about-img
about-img
about-img
about-img

Vad gör en redovisningskonsult

En redovisningskonsult är en person som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster till företag. Det kan handla om allt ifrån att registrera fakturor, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och årsredovisning. De vanligaste uppgifterna omfattar att hjälpa företagen med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning.

Vem kan bli redovisningskonsult?

I stort sett kan vem som helst bli / kalla sig för redovisningskonsult. Därför kan det vara viktigt som företagare att säkerställa att personen ifråga har tillräcklig kompetens för att utföra de uppgifter som skall “outsourcas”.

Det finns dock två branschorganisationer som utför så kallad auktorisation av redovisningskonsulter. Dels är det SRF – Svenska redovisningskonsulters förbund och dels är detFARSRS – organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen. En auktoriserad konsult har som minsta krav ett antal års erfarenhet från branschen bakom sig.

Vilket ansvar har en redovisningskonsult?

Huvudansvaret för företagets redovisning ligger alltid hos företaget självt. En del av ansvaret ligger dock även hos redovisningskonsulten som måste beakta gällande lagstiftning och rådande praxis.

Ett vanligt uttryck är också att konsulten skall följa “god redovisningssed”. Det innebär i praktiken att man göra redovisningen på ett sätt som är enkelt för andra att förstå och i enlighet med de normer som FARSRS och SRF tillsammans har tagit fram. Normsystemet kallas för REKO.

Begär en konsultation

Vill du tala med en av våra finansiella rådgivare via telefon? Bara skicka dina uppgifter och vi kommer att vara i kontakt inom kort. Du kan också maila oss om du föredrar.