Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/5/9/zaqconsulting.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/5/9/zaqconsulting.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2368 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/5/9/zaqconsulting.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169 Vad gör en revisor | AB ZAQ Consulting
 

Vad gör en revisor

about-img
about-img
about-img
about-img

Vad gör en revisor

Både företag och föreningar har många externa intressenter som vill kunna känna sig säkra på att redovisningen som lämnas är korrekt.De externa intressenterna är i första hand bolagets eller föreningens ägare, kunder och leverantörer, men även skattemyndigheten räknas in i kretsen som vill kunna lita på redovisningen som lämnas.

Därför väljer de flesta företag och föreningar att anlita revisorer som granskar bokföringen och redovisningen och därefter intygar att redovisningen följer “god redovisningssed”.

Hur blir jag godkänd revisor?

För att man ska kunna titulera sig revisor ska specifika krav från revisorsnämnden uppfyllas.Dessa krav innebär dels att man ska vara anställd av eller driva en revisionsbyrå, dels ha avlagt en revisorsexamen samt slutligen vara bosatt i Sverige, EES eller Schweiz.

Läs mer utförligt om kraven från revisorsnämnden.

Vart femte år gör revisorsnämnden en kontroll av revisorer och deras verksamheter för att de ska kvarhålla deras godkännande. Kraven för att bli en godkänd revisor är inte desamma som en auktoriserad revisor, då det även krävs yrkeserfarenhet, utbildning och provskrivning. En revisor som inte uppfyller alla krav för antingen auktoriserad eller godkänd revisor kallas lekmannarevisor.

Vad innebär god redovisningssed?

God redovisningssed är ett begrepp som ofta används men inte är helt tydligt definierat i någon lag. Vad man menar är dock att redovisningen följer rådande lagstiftning som bokföringslagen och årsredovisningslagen samt – och inte minst – att man följer rådande praxis inom redovisning.

Med praxis menas då att man gör ungefär som de flesta i branschen brukar göra – därigenom blir det förstås enklare att förstå redovisningen för externa intressenter som kanske jämför utfallet med branschkollegornas.

Revisionsplikt

I ABL 9. kap 1 § står Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Även många föreningar är idag skyldiga att utse en revisor – om denne behöver vara auktoriserad eller inte beror på vad för slags förening det är.

Auktorisation av revisorer

I Sverige är FARSRS den branschorganisation som utför auktorisation av revisorer. För att bli auktoriserad krävs ett antal år som godkänd revisor samt att ett antal prov avläggs där kunskap inom redovisning, skatterätt och andra ämnen beläggs.

FARSRS sammanfattar revisionens syfte som att:

  • öka trovärdigheten till företagens redovisning
  • skapa säkerhet för leverantörer och kreditgivare
  • skapa bättre villkor och möjligheter
  • minska risken i affärer
  • visa att företaget följer spelreglerna
  • minska risken för att fel och brister inte upptäcks
  • gå igenom företaget och föreslå förbättringar

Tillsyn och kontroll

Revisorer står till skillnad från redovisningskonsulter och bokföringsbyråer under statlig tillsyn.

Statliga Revisorsnämnden (RN) som är en del av justitiedepartementet utför kontroll av både godkända och auktoriserade revisorer. Kontrollerna utförs minst var femte år och innebär ett säkerställande av att personen i fråga arbetar med revision och att verksamheten sköts på ett tillfredsställande sätt.

Begär en konsultation

Vill du tala med en av våra finansiella rådgivare via telefon? Bara skicka dina uppgifter och vi kommer att vara i kontakt inom kort. Du kan också maila oss om du föredrar.