Utbildning

Utbildning

Finns kurser som du som företag eller privatperson kan gå här på ZAQ Consulting.

·         Grundläggande översikligt ekonomisk kurs

·         Avancerad översikligt ekonomisk kurs

·         Kassörutbildning

·         Lön/skatt övergripande kurs

·         Avancerad lön/skatt kurs

·         Deklarera som privatperson/näringsidkare

·         Grundläggande bokföring

·         Avancerad bokföring

·         Starta eget (affärsplan)

·         Starta stiftelser

·         Bokslut

·         Avancerad bokslut

För mer information: utbildning@zaqconsulting.com

Our Brochures

Behöver du en konsult?