Redovisning

Redovisning

Vi kan hjälpa dig med:

Löpande redovisning
Bokföring
Kundfakturor
Leverantörsfakturor
Lager och projekt redovisning
Anläggningsregister

Löner
Semesterlön
Övertid
Komptid
Skatteavdrag
Sociala avgifter
Lön

Skatter & moms
Förenklad privatdeklaration
Särskild deklaration
Bolagsdeklaration
Momsdeklaration
Fastighetsdeklaration
Övriga

Kundfakturor
ZAQ Consulting hjälper till med att skapa kundfakturan och skicka den vidare till kund. Vi ser även till att fakturan betalas i tid, om inte så sköter vi utskicken av fakturapåminnelser till kunden.

Our Brochures

Behöver du en konsult?